Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

20.03.2018  Orientering nr. 50

Orientering nr. 50 - 20. marts 2018

Ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S

Selskabets aktionærer forhåndsorienteres hermed om, at den kommende generalforsamling finder sted

onsdag den 2. maj 2018, kl. 15:00, Birkemose Alle 41, 6000 Kolding.

Bestyrelsen ønsker samtidig at henlede opmærksomheden på vedtægternes bestemmelse om optagelse af emner til behandling på generalforsamlingen.

  • 5.3, sidste afsnit, har følgende ordlyd:

”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis forslaget fremsendes skriftligt, evt. pr. mail, overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen”.

Fristen i denne bestemmelse er derfor i år den 21. marts 2018.


Kolding, den 20. marts 2018


Med venlig hilsen

GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S
Jens Hundsbæk-Pedersen
bestyrelsesformand
Søren P. Jensen
direktør

Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS