Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

06.04.2018  Orientering nr. 51
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Orientering nr. 51 - 6. april 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Årsregnskabsmeddelelse

Selskabet har pr. e-mail indkaldt til ordinær generalforsamling

 onsdag den 2. maj 2018 kl. 15.00
kaffe og te fra kl. 14:30
på selskabets kontor
Birkemose Alle 41, 6000 Kolding

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 5.3 som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det den godkendte årsrapport
 5. Indkomne forslag
  Der er ikke indkommet forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
  På valg er Jens Hundsbæk-Pedersen, Christian Postborg og Svenn Haargaard, som er villige til genvalg.
 7. Valg af formanden for Det Sagkyndige Råd (Advisory Board)
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Dagsordenen samt revideret årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Disse dokumenter vil også blive fremsendt til enhver aktionær, der anmoder derom. Endelig vil dokumenterne være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.gogv.dk.

Selskabets årsrapport for 2017 er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 4. april 2018.

Resultatet er et overskud på kr. 369.345. Der henvises til ledelsens årsberetning med kommentarer til årets resultat.

Ved udgangen af 2017 udgjorde selskabets formue kr. 6.369.542 svarende til DKK 31,26 pr. aktie.


Kolding, den 6. april 2018

Med venlig hilsen
Direktion og bestyrelse i
Generationsskifte & Vækst A/S

Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS