Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

28.03.2017  Orientering nr. 48

Orientering nr. 48 - 28. marts 2017

Ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S

Selskabets aktionærer forhåndsorienteres hermed om, at den kommende generalfor-samling finder sted

tirsdag den 2. maj 2016, kl. 15:00, Birkemose Alle 41, 6000 Kolding.

Bestyrelsen ønsker samtidig at henlede opmærksomheden på vedtægternes be-stemmelse om optagelse af emner til behandling på generalforsamlingen.

§ 5.3, sidste afsnit, har følgende ordlyd:

”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis forslaget fremsendes skriftligt, evt. pr. mail, over-for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen”.

Fristen i denne bestemmelse er derfor i år tirsdag den 21. marts 2017.

Denne orientering er ved en beklagelig fejl fra selskabets side ikke blevet udsendt tidligere. Fristen udsættes derfor til mandag den 3. april 2017, således at forslag, der indgår senest mandag den 3. april 2017 vil blive betragtet som værende indgået rettidigt.

Kolding, den 28. marts 2017

Med venlig hilsen
GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S

Christian Postborg
bestyrelsesformand


Søren P. Jensen
direktør
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS