Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

14.04.2016  Orientering nr. 46
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Orientering nr. 46 – 14. april 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Årsregnskabsmeddelelse

Selskabet har pr. e-mail indkaldt til ordinær generalforsamling

mandag den 2. maj 2016 kl. 15.00
kaffe og te fra kl. 14:30
i selskabets lokaler, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding

Dagsordenen er i henhold til vedtægternes § 5.3 som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det den godkendte årsrapport
5. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand. På valg er Jens Hundsbæk-Pedersen og Svenn Haargaard
7. Valg af formanden for Det Sagkyndige Råd (Advisory Board)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Dagsordenen samt revideret årsrapport er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor. Disse dokumenter vil også blive fremsendt til enhver aktionær, der anmoder derom. Endelig vil dokumenterne være tilgængelige på selskabets hjemmeside www.gogv.dk.

Selskabets årsrapport for 2015 er behandlet og godkendt af bestyrelsen den 13. april 2016.
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS