Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

16.03.2016  Orientering nr. 45
Forhåndsorientering om ordinær generalforsamling

Orientering nr. 45 - 16. marts 2016

Ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S

Selskabets aktionærer forhåndsorienteres hermed om, at den kommende generalforsamling finder sted

mandag den 2. maj 2016, kl. 15:00, Birkemose Alle 41, 6000 Kolding.

Bestyrelsen ønsker samtidig at henlede opmærksomheden på vedtægternes bestemmelse om optagelse af emner til behandling på generalforsamlingen.

§ 5.3, sidste afsnit, har følgende ordlyd:

”Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis forslaget fremsendes skriftligt, evt. pr. mail, overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Modtager selskabet forslaget senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen”.

Fristen i denne bestemmelse er derfor i år mandag den 21. marts 2016.

Kolding, den 16. marts 2016

Med venlig hilsen
GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S

Christian Postborg
bestyrelsesformand


Søren P. Jensen
direktør
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS