Tilbage til forsiden
[Søg]


Tilbage til oversigten

20.08.2015  Orientering nr. 43

Orientering nr. 43 – 19. august 2015

Halvårsmeddelelse 2015

G&V’s bestyrelse har behandlet halvårsregnskabet for 2015, som viser et negativt resultat på ca. kr. 180.000, hvilket vurderes at være særdeles utilfredsstillende.

Årsagen til resultatet er svigtende ordreindgang og i mindre grad vejrlig.

Det er bestyrelsens forventninger, at resultatet for regnskabsåret 2015 vil vise et positivt resultat.


Kolding, den 19. august 2015

Med venlig hilsen
Direktion og bestyrelse i
Generationsskifte & Vækst A/S
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS