Tilbage til forsiden
[Søg]


Aktionærorientering

Den aktuelle orientering

Orientering nr. 53 - 5. december 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
(beslutning om endelig likvidation)


Selskabet har pr. e-mail indkaldt til ekstraordinær generalforsamling

 Fredag den 20. december 2019, kl. 10.00
på selskabets kontor, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Beslutning om endelig likvidation af selskabet.
3. Eventuelt.

Ad 2: Beslutning om endelig likvidation af selskabet

Den 3. april 2019 besluttede selskabets generalforsamling at lade selskabet træde i frivillig likvidation. Den endelige beslutning om likvidation skal ligeledes træffes af selskabets generalforsamling, hvorfor nærværende generalforsamling er nød-vendig.

Der blev den 16. juli 2019 foretaget a conto udbetaling af likvidationsprovenu til selskabets aktionærer.

Den 12. december 2019 vil der ske afregning af restudlodning af samlet DKK 567.125 til selskabets aktionærer, hvorfor egenkapitalen er kr. 0 på datoen for den afsluttende generalforsamling. Restudlodningen er DKK 0,03 mindre pr. aktie end oprindeligt beregnet. Dette skyldes nogle ikke ventede omkostninger på ca. DKK 6.000 til bl.a. negativ rente i Middelfart Sparekasse. Selskabets omkostninger udgør i 2019 samlet DKK 194.369, hvoraf ca. 95% er afholdt med samtykke fra selskabets tidligere formandskab.

Det samlede likvidationsprovenu vil skulle beskattes som aktieavance efter aktieavancebeskatningsloven i 2019.

Kolding, den 5. december 2019

Med venlig hilsen

Likvidator Søren P. Jensen
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation

Tidligere orienteringer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Forhåndsorientering om ordinær generalforsamling
Kvartalsmeddelelse pr. 1. oktober 2014
Halvårsmeddelelse
Indkaldelse til ordinær generalforsamling og årsregnskabsmeddelelse
Forhåndsorientering om ordinær generalforsamling
Kvartalsmeddelelse pr. 1. oktober 2013
Halvårsmeddelelse 2013
Indkaldelse til ordinær generalforsamling og Årsregnskabsmeddelelse
ForrigeNæste
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS