Tilbage til forsiden
[Søg]


Oversigt over G&Vs porteføljeselskaber

Ultimo 2018
Ved udgangen af 2018 er interesser i porteføljeselskaberne afviklet.
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS