Tilbage til forsiden
[Søg]


Likvidator


Søren P. Jensen

Født 1946
  • Uddannet statsautoriseret revisor 1976
  • Partner i PricewaterhouseCoopers 1978 – 1999
  • Erhvervs- og udviklingsdirektør i Fredericia Kommune 1999 – 2004
Fra januar 2005 ansat hos Hulgaard Advokater, Kolding, som statsaut. revisor med deponeret beskikkelse. Fokus-området er skatteret og generationsskifte.
 
Direktør Generationsskifte & Vækst A/S 2006 – april 2019
 
Kontakt:
 
Telefon 38 40 42 18 eller e-mail: spj@hulgaardadvokater.dk
Generationsskifte & Vækst A/S i likvidation
Birkemose Allé 41 · 6000 Kolding · Tlf. 7630 1173 · Fax 7631 0033

Based on SEEEMS.CMS